zaterdag 26 augustus 2023

Verschillende vogels vervolg

Ik ga verder met de verschillende vogels, deze stonden ooit op mijn website, die website heb ik nu niet meer, maar ik heb wel de foto's bewaard om ze hier te laten zien.
Veel foto's heb ik in natuur gebieden gemaakt, maar ook wat dichterbij mijn huis.


*Klik op de foto voor een mooier beeld.*


Flamingo

Regenbooglorikeet
Roodborsttapuit / Saxicola rubicola
Rotgans / Branta bernicla
Scholekster / Haematopus ostralegus
Sijsje / Carduelis spinus
Staartmees / Aegithalos caudatus
Steltkluut / Himantopus himantopus
Tafeleend / Aythya ferina
Tjiftjaf / Phylloscopus collybita
Tureluur / Tringa totanus
Vink man / Fringilla coelebs
Winterkoning / Troglodytes troglodytes
Witte Kwikstaart / Motacilla alba
Wulp / Numenius arqua
Grote zaagbek man / Mergus merganser
Zwartkop / Sylvia atricapilla


Anonieme reacties worden niet gepubliceerd tenzij er een naam bij staat.
Ook reacties met links worden niet geplaatst.

Bedankt voor je bezoek en tot de volgende keer.
woensdag 16 augustus 2023

Verschillende vogels

Deze verschillende foto's heb ik lang geleden gemaakt en in de vrije natuur tijdens mijn wandelingen.
De meeste foto's heb ik vlak bij mijn huis gemaakt, anderen moesten we er voor met de auto op pad.


*Klik op de foto voor een mooier beeld*Bergeend

Bonte vliegenvanger
Grote bonte specht
Emoe
Grauwe gans
Groenling
Grutto
Houtduif
Kleine karekiet
Zilverreiger
Kluut
Zwarte Kraai
Krakeend
Krooneend
Zanglijster
Nijlgans
Pijlstaart
Putter ook wel Distelvink genoemd.


Anonieme reacties worden niet gepubliceerd tenzij er een naam bij staat.
Ook reacties met links worden niet geplaatst.

Bedankt voor je bezoek en tot de volgende keer.
woensdag 2 augustus 2023

Specht, Dendrocopos major

Tijdens een vakantie heb ik deze spechten kunnen fotograferen, ik heb dan mijn eigen prive fotohut, ik fotografeer altijd vanuit het huisje, dus heerlijk comfortabel is dat, camera staat op statief klaar en zodra ik iets waarneem ga ik zitten en wachten tot ik iets kan fotograferen.
Ze zijn zo ontzettend schuw, maar ze ruiken de pinda's al van ver en komen dan ook regelmatig terug om te kijken of ze iets lekkers kunnen scoren.
Zodra je maar even beweegt zijn ze alweer weg, dat is wel eens lastig, je moet dus echt heel veel geduld hebben om deze te kunnen fotograferen, gelukkig heb ik dat wel, ik kan uren zitten kijken naar de vogels en ze fotograferen.

We doen natuurlijk ook andere dingen in de vakantie zoals vele kilometers wandelen vaak wel 20 kilometer per dag en we fietsen dan ook wel wat maar niet zoveel, mijn man gaat vaak dan nadat we samen hebben gefietst zelf nog even een rondje fietsen.

Meestal gaan we dan ook wel een keer naar een dierentuin, daar kan je altijd foto's maken, maar ook daar heb je geduld nodig wil je iets leuks op de foto zetten zoals een leeuw die gaapt, wat apen die spelen, ik ben niet iemand die zomaar wat klikt, ik wacht altijd mijn moment af.


*Klik op de foto voor een mooier beeld.*


Anonieme reacties worden niet gepubliceerd tenzij er een naam bij staat.
Ook reacties met links worden niet geplaatst.

Bedankt voor je bezoek en tot de volgende keer.