maandag 28 juli 2014

Kleine karekiet / Acrocephalus scirpaceus

Een poosje geleden kon ik de Kleine karekiet vast leggen in het buitenmuseum.
Daar is genoeg riet te vinden, ze laten zich niet zo heel vaak zien, maar ze zijn wel heel goed te horen.
Ze leven onderin het riet waar ze hun nest maken, het wordt gevlochten tussen de rietstengels in, ze maken  een diepe kom, gebouwd van fijne plantenstengels.
Later in het jaar vertrekt de vogel naar Afrika.

Meer foto's zijn te zien op mijn website:   http://www.digi-irma.nl


**Foto's zijn in de vergroting  beter van kwaliteit, dus scherper en duidelijker.**
Klik op de eerste voor een mooier en groter beeld!!
For better and larger image click on the first picture.
 
  Iedereen bedankt voor de reacties op mijn vorige blog.
Thanks everyone for the comments on my previous blog.

dinsdag 22 juli 2014

Tureluur / Tringa totanus

Deze Tureluur kon ik ook vast leggen tijdens mijn dagje uit.
Het viel mij op dat er meer Tureluurs waren, als de keer er voor, dat ik er was geweest.

De Tureluur is een van de kleinere Nederlandse weidevogels.
Ze zijn goed te herkennen aan de grootte maar ook aan de oranje poten en de oranje basis van de snavel.
Het verenkleed is in de zomer geheel bedekt met donkere vlekken, in de winter is de bovenzijde meer egaal bruin.
De Tureluur bouwt bij voorkeur een nest in een vochtige weide, goed verstopt in een graspol.
Als er jongen zijn is de Tureluur regelmatig te zien op een hoge uitkijkpost, zoals bijvoorbeeld een paal in een weiland.
In de winter trekt de tureluur naar de kust, ze eten dan kreeftachtigen en schelpdieren in plaats van insecten en wormen.

Meer foto's zijn te zien op mijn website:   http://www.digi-irma.nl

**Foto's zijn in de vergroting  beter van kwaliteit, dus scherper en duidelijker.**
Klik op de eerste voor een groter mooier beeld!!
For larger image click on the first picture.
 Iedereen bedankt voor de reacties op mijn vorige blog.
Thanks everyone for the comments on my previous blog.

donderdag 17 juli 2014

Scholekster / Haematopus ostralegus

Laat hier even wat Scholeksters zien, ook vast gelegd tijdens uit dagje uit.

De Scholekster is een gemakkelijk te herkennen vogel door het zwart en witte verenkleed
De roep van de scholekster is een schel en hard, dat de vogel vooral in de vlucht laat horen.

In het voorjaar vormen de mannetjes kleine baltsgroepjes waarbij de vogels al roepend en voorovergebogen om elkaar heen lopen.
Het nest wordt gebouwd langs de kust en bestaat uit een eenvoudig kuiltje, waarin het vrouwtje ongeveer 4 eieren legt,  maar ook verder landinwaarts maken ze nesten.
In steden bouwt de scholekster soms een nest tussen de kiezels op een plat dak.
Buiten de broedtijd vormen scholeksters vaak grotere groepen en zijn dan vooral langs de kust te zien.

Meer foto's zijn te zien op mijn website:   http://www.digi-irma.nl

**Foto's zijn in de vergroting  beter van kwaliteit, dus scherper en duidelijker.**
Klik op de eerste voor een mooier en groter beeld!!
For better and larger image click on the first picture.

Ik kan vanaf nu even niet  reageren, Sorry
We krijgen een logé, en dan is het niet leuk als ik steeds achter de pc zit.
Dus de reacties van mijn kant blijven even weg, maandag gaat mijn man een weekje fietsen.
 Dan ben ik alleen en heb ik alle tijd weer op jullie blog te kijken en te reageren.  Iedereen bedankt voor de reacties op mijn vorige blog.
Thanks everyone for the comments on my previous blog.

donderdag 10 juli 2014

Ganzen

Even geleden was ik in het plantsoen ik zag daar een stel soepganzen met wel zes jongen.
Het was vrij lastig om ze er een beetje knap te fotograferen, ze werden goed bewaakt door 3 volwassen ganzen, de ouders, en een jong van vorig jaar.
Ze omsingelden de jonge gansjes, zodat het heel lastig was om ze appart op de foto te zetten.

Meer foto's zijn te zien op mijn website:   http://www.digi-irma.nl
Nog meer foto's van Ganzen zijn te zien:  HIER


**Foto's zijn in de vergroting  beter van kwaliteit, dus scherper en duidelijker.**
Klik op de eerste voor een mooier en groter beeld!!
For better and larger image click on the first picture.
 
 


Ze passen niet meer onder de vleugels.


  Iedereen bedankt voor de reacties op mijn vorige blog.
Thanks everyone for the comments on my previous blog.

zondag 6 juli 2014

Goudkop-leeuwaap en Manteltamarin

Ik zet hier een paar soorten bij elkaar, dit is de laatste serie van de apen.

Deze Goudkop-leeuwaap die ik hier laat zien behoren tot de zeldzaamste apen op aarde.
Ze komen alleen nog voor in een klein stukje regenwoud aan de kust van Brazilië.
Ze leven van insecten, vruchten en bladknoppen, ze slapen  in holle bomen.

De Manteltamarin behoort tot de grootste van de ruim 45 soorten Zuid-Amerikaanse dwergapen.

Meer foto's zijn te zien op mijn website:   http://www.digi-irma.nl
Nog meer foto's van Apen zijn te zien:  HIER

**Foto's zijn in de vergroting  beter van kwaliteit, dus scherper en duidelijker.**
Klik op de eerste voor een mooier beeld!!
For better image click on the first picture.


De Manteltamarin
 Iedereen bedankt voor de reacties op mijn vorige blog.
Thanks everyone for the comments on my previous blog.

woensdag 2 juli 2014

Grutto / Limosa limosa

Deze serie van de Grutto kon ik ook op dezelfde dag maken dat ik met iemand van het forum op stap was.

De grutto is in veel Nederlandse weiden een kenmerkende vogel, hij roept zijn eigen naam.
De grutto heeft lange poten en zoekt zijn voedsel voornamelijk in ondiep water en vochtige weiden.
Het nest wordt bij voorkeur gebouwd in hoog gras.

Met name door de intensivering van de landbouw is de populatie grutto's in Nederland de laatste decennia sterk afgenomen.
Het gras wordt in het voorjaar vaak gemaaid in dezelfde periode dat de grutto's de eieren uitbroeden.
Jonge vogels verlaten meteen het nest, maar blijven wel beschutting zoeken in het hoge gras.
Ook veel jonge vogels worden zo het slachtoffer.
Van de wereldpopulatie grutto's broedt ongeveer de helft in Nederland, er wordt een intensief beleid gevoerd met als doel het herstel van de populatie.
Met onder meer projecten voor beperkt maaien van weiden wordt getracht om de grutto te beschermen.


Meer foto's zijn te zien op mijn website:   http://www.digi-irma.nl**Foto's zijn in de vergroting  beter van kwaliteit, dus scherper en duidelijker.**
Klik op de eerste voor een mooier en groter beeld!!
For larger image click on the first picture.
 Iedereen bedankt voor de reacties op mijn vorige blog.
Thanks everyone for the comments on my previous blog.